Røsslyngen, er ei lyngplante, som veks i skrinn jord. Både i låglandet og høgt til fjells, denne planta kan vakse heilt opp til 1300 meter over havet. Her på vestlandet har alltid røsslyngen vore ei viktig trekkplante for bier, på lyngtrekket. Men den har på same tid vore ei viktig plante som fôr , både for hjortedyr, villsau, geiter og kveg.

Fyrste leddet i røsslyng, det kjem av det norrønne ordet «hross», som tyder hest. Dette viser tydeleg at vikingane brukte denne planta som hestefôr.

Røsslymg Hardangervidda
Røsslyng, Grøndal, Hardangervidda – foto: Synneva Hus

Røsslyngen vert rekna som Noreg sin nasjonalblom. Den veks i fjellet, på myrar og på kystlyngheiene, utanfor Bergen. Lynghonningen frå HusBia er sanka i Øygarden, på øya Sotra. Sotra ligg nokre minutt køyring ifrå Bergen. I bløminga vert lyngheiene på Sotra omgjort til eit rosa «teppe», endelause bakkar, med nektar og pollen for biene, dette vert til den fantastiske honningen, som du i dag sit med.

HusBia ynskjer deg god apetitt, og håpar du likar smaken. Lynghonningen sin smak er kraftig, det er mange som forbinder denne smaken med ordet honning. Honningen er mørk og tjuktflytande i konsistens. Røsslynghonningen sin kraftfulle smak gjer den til ein vinnar i matlaginga, passar i vinaigrette, marinadar, brød, te, kaffi og mykje meir. Honning frå røsslyngen kan brukast som søtningsstoff i det meste av matproduksjon.

Oppbevaring

Honning skal oppbevarast i vanleg romtemperatur. God temperatur er 22 grader Celsius. Men Honningen mister mange gode eigenskapar, om den vert utsett for temperatur over 42 grader Celsius.

Honning må ikkje oppbevarast saman med varer med sterk lukt, då den tek opp lukt av omgjevnadane svært fort.

Honning må ikkje lagrast i miljø, med høg fukt. Honning tek opp fukt frå lufta svært fort, og kan byrja gjæra, om fukt % kjem over 18%.

Ved rett lagring, så kan honning halde seg god i 100 år.

Husbia har sett «Best før» på honning til 3 år. men den er absolutt ikkje dårleg etter. Bruk sansane dine, Lukt, Sjå, Smak…… DEILIG!

For meir informasjon om lagring av honning, sjå her….

Logo Husbia
Husbia sin logo. – Teikna av Vincent Deporter